De ziekenhuizen in Brabant hebben afgelopen najaar voor de tweede keer de schoonmaak in hun huizen op een uniforme manier gemeten in het project ‘hoe schoon, schoon blijft’. Tijdens de meting is de aanwezigheid van organisch materiaal (adenosinetrifosfaat, ATP) gemeten op dertig punten op drie afdelingen per ziekenhuis op een willekeurig tijdstip. De aanwezigheid van organisch materiaal is een indicatie van de verontreiniging van het betreffende oppervlakte. De meetpunten zijn vooraf vastgesteld en betreffen oppervlakten in vier verschillende relevante categorieën:

  • medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld manchet van de bloeddrukmeter of de glucose meter)
  • afdelingsgebonden materialen (bijvoorbeeld de telefoon of het werkblad voor medicatiebereiding)
  • patiënt gebonden materialen (bijvoorbeeld optrekbeugel of nachtkastje)
  • sanitair (bijvoorbeeld de beugel in de douche of de doorspoelknop van het toilet)

Er is gemeten op een willekeurig tijdstip , ongeacht of een voorwerp die dag is schoongemaakt en of het is gebruikt. De audit geeft op deze manier een indruk van de omgevingscontaminatie waar een patiënt op een willekeurig moment van de dag mee te maken heeft.

Van de negen deelnemende ziekenhuizen waren er drie die ten opzicht van de vorige meting een verbetering lieten zien. Over de hele linie was de score vergelijkbaar met de resultaten van de vorige meting.

Van de oppervlakten scoorde dit jaar de medische hulpmiddelen het best: van de gemeten oppervlakten kwalificeerde 82,6% als schoon. Op de tweede plek stond het sanitair met 80,3%. De patiëntgebonden materialen waren in 30,6% van de gevallen niet schoon.

Na twee rondes metingen blijkt de optrekbeugel aan het bed van de patiënt bij herhaling slecht te scoren. In de meting van 2018 was 50% van de bemonsterde beugels vuil, in de meting van 2019 maar liefst 73,1%. Deze beugels zijn gemaakt van ruw materiaal wat nodig is voor voldoende grip. Dit zorgt echter ook voor een oppervlakte dat moeilijk te reinigen lijkt te zijn.

Van elkaar leren is een belangrijke opbrengst van dit project. Deskundigen infectiepreventie werken mee aan de audit in een ander ziekenhuis. En de resultaten zijn in een gezamenlijke bijeenkomst besproken. Dit zorgt voor uitwisseling van ervaring waar iedereen beter van wordt.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marjolijn Wegdam.

bijlagen: Presentatie resultaten, rapportage bestuurders, werkinstructie voor uitleg methodologie.