Voor de aanpak van antibiotica resistentie heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven tot de inrichting van regionale zorgnetwerken. Voor de regio Noord-Brabant is het Amphia ziekenhuis door de minister aangewezen als coördinerend ziekenhuis. De activiteiten in het zorgnetwerk worden mogelijk gemaakt door middel van een subsidie van het Ministerie van VWS.

Thera Habben Jansen

Kwartiermaker
Thera Habben Jansen is aangesteld als kwartiermaker voor het ABR zorgnetwerk in de regio Noord-Brabant. Inmiddels heeft zij kennis gemaakt bij de ziekenhuizen en de GGD’s in Noord-Brabant. Zij is drie dagen per week aan de slag voor het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant. Twee dagen per week voert zij dezelfde taken uit voor het ABR zorgnetwerk Limburg.

Regionaal Coördinatie Team
De leden van het RCT geven uitvoering aan de 12 taken uit de opdracht voor het ABR zorgnetwerk. Dit team waar deskundigheid uit het ziekenhuis (arts microbioloog, internist infectioloog), deskundigheid op het gebied van infectiepreventie, deskundigheid uit de langdurige zorg (specialist ouderengeneeskunde), de publieke gezondheid (arts maatschappij en gezondheid) en de eerste lijn (huisarts) in is samengebracht gaat aan de slag met de inhoudelijke ontwikkelingen. In Brabant is ook een dierenarts toegevoegd aan dit team om zich bezig te houden met de One Health aspecten van antibioticaresistentie in onze regio.

Dagelijks bestuur
Voor de bestuurlijke verankering van het netwerk is het dagelijks bestuur verantwoordelijk. De taak van het dagelijks bestuur is om bestuurders van zorginstellingen in Noord-Brabant mee te nemen in de ontwikkeling van het ABR zorgnetwerk en de voortgang en de financiën te bewaken.  Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:

  • Olof Suttorp (bestuursvoorzitter Amphia)
  • Karin van Esch (directeur publieke gezondheid van GGD Hart voor Brabant)
  • Clementine Wijkmans (arts maatschappij en gezondheid en initiatiefnemer van de zorgnetwerken)
  • Jan Kluytmans (arts microbioloog en initiatiefnemer)
  • Luc Kenter (voorzitter Raad van Bestuur Thebe)
  • Christine Schepel (hoofd Netwerk Acute Zorg Brabant)

Als basis maakt het netwerk gebruik van het Regionaal Overleg Acute Zorg. Daarin komen twee keer per jaar bestuurders van zorginstellingen die in de acute zorgketen met elkaar te maken hebben bij elkaar. De uitdaging voor het ABR zorgnetwerk is om ook daar de langdurige zorg te laten aanhaken. Het voorstel voor deze bestuurlijke structuur is 29 juni in het Regionaal Overleg Acute Zorg goed gekeurd.

Factsheet over het ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant