Om een goed functionerende IPC samen te stellen zijn een heldere opdracht (zie bijlage 1) vanuit het bestuur en een vastgesteld reglement voor de IPC noodzakelijk.

De IPC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over het onderwerp infectie(preventie-)beleid. Zo voorziet de commissie het bestuur o.a. van een jaarplan, jaarverslag (zie bijlage 2) en risico-inventarisatie. Een goede verbinding tussen IPC en MT/bestuur is geborgd.

De IPC komt 4 – 6 keer per jaar bijeen voor een overstijgende strategische bewaking en borging van een cyclisch kwaliteitssysteem (PDCA-cyclus).

In het geval van een op(/door)startsituatie kan de frequentie verhoogd worden om de kwaliteits-pijlers goed neer te zetten.

Voor elke vergadering wordt een heldere agenda (zie bijlage 3) na gezamenlijke inventarisatie opgesteld en tijdig gedeeld met alle leden. Er is een jaarplan en er wordt een jaarverslag gemaakt. Het is wenselijk om vanuit een meerjarenplan het jaarplan op te stellen en hieruit volgt de agenda per vergadering.