Kleinere organisatieThuiszorgBewaken versus vormgeven
In kleinere organisaties zal het niet altijd haalbaar zijn om een IPC vorm te geven. In die gevallen kan een overkoepelende kwaliteitscommissie deze taken op zich nemen en ook overkoepelende kwaliteitsaudits doen.
Thuiszorgorganisaties kunnen verbonden zijn aan koepels met ook instellingszorg en binnen de IPC vraagt thuiszorg dan specifieke aandacht naast instellingszorg. Thuiszorgorganisatie kunnen ook zelfstandig zijn en zij kunnen dan verbinding zoeken met een koepel in de buurt.
Naast de taak van overstijgende bewaking is er ook een taak om beleid vorm te geven (opstellen van protocollen, implementatieplannen, auditplannen etc.).
Soms vallen deze beide taken binnen de IPC. Strikt genomen zijn het echter verschillende taken en als ze door elkaar binnen de IPC aandacht krijgen, kan dit verwarring geven. Bovendien kun je niet bewaken wat je zelf vormgeeft.
Deze verschillende taken (bewaken en vormgeven) kunnen worden gescheiden. Voor de vormgeving van beleid kan een werkgroep worden aangesteld in projectverband (tot het product klaar is). De taak van de IPC blijft dan zuiver het doorlopend bewaken en dus ook van dat wat werkgroepen opleveren (zie bijlage 4).
Als je dit alles binnen de IPC combineert, kom je snel op een hogere frequentie dan 4-6 bijeenkomsten per jaar.