We hebben laten meelezen

 • Verenso-klankbordgroep Antibioticaresistentie (ABR); Infectie(-preventie) en Antibioticabeleid.
 • Regionaal Coördinatie Team ABR Zorgnetwerk Brabant.
 • Bestuur VHIG (Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg).

Aan deze handreiking werkten mee

Versie 1.0

 • Peter Blase, Specialist Ouderengeneeskunde, Zorggroep Elde.
 • Jolande Nelson, Deskundige Infectiepreventie, Nelson Infectiepreventie Consultancy.
 • Ton van Gils, Zorgmananager, S&L Zorg.
 • Bregje van Kolck, Verpleegkundig Specialist, Het Hoge Veer (nu: Raffy Zorg).
 • Voorzitter Wilma Albers, Specialist Ouderengeneeskunde, Van Neynsel en voormalig lid Regionaal Coördinatie Team ABR Zorgnetwerk Brabant.

Versie 1.1

Aanscherping van de positie van de arts microbioloog vanuit beroepsprofiel en wetgeving:

 • Mireille Wulf en Marjolijn Wegdam (artsen microbioloog, lid Regionaal Coördinatie Team ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant).

Tekstueel:

 • Thera Habben Jansen (netwerkcoördinator ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant) en Elke den Boogert (projectmedewerker ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant).

Versie 1.2

Aanscherping van de positie vanuit de arts infectieziektebestrijding vanuit beroepsprofiel en wetgeving:

 • Danielle van Oudheusden (arts M&G, lid Regionaal Coördinatie Team ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant); GGD Brabant-Zuidoost
 • Michelle Schrauwen (arts Infectieziektebestrijding) GGD Hart voor Brabant, tevens Specialist Ouderengeneeskunde en voormalig voorzitter IPC Stichting de Waalboog, Nijmegen

Aanscherping van de positie vanuit de deskundigen infectiepreventie vanuit beroepsprofiel en wetgeving:

 • Deskundigen Infectiepreventie GGD Hart voor Brabant.