Wat houdt dit cluster in en welke van de 12 basistaken vallen eronder?

8. Verzorgen, stimuleren en ondersteunen kennisdeling en deskundigheidsbevordering

12. Cyclisch verbeteren bewustwording en uitvoering rationeel voorschrijven

Deze basistaken komen tot uiting in verschillende activiteiten