Wat houdt dit cluster in en welke van de 12 basistaken vallen eronder?

9. Opstellen plan en formats uniforme audits infectiepreventie

10. Preventiemaatregelen in kaart brengen en waarderen

Deze basistaken komen tot uiting in verschillende activiteiten