Wat houdt dit cluster in en welke van de 12 basistaken vallen hieronder?

2. Stimuleren deelname landelijke surveillance.

3. Transmurale werkafspraken informatiedeling (dragerschap, resistentie)

4. beschikbaar stellen regionale informatie (dragerschap, resistentie)

6. Lokale communicatie tussen zorgdomeinen over resistentie en uitbraken

 

Deze basistaken worden ingevuld door verschillende activiteiten