Wat houdt dit cluster in? Welke van de 12 basistaken vallen hieronder:

1. Actoren in beeld en activeren

5. Overbrengen informatie van landelijk naar lokaal niveau

7. Opstellen regionaal risicoprofiel en beheersplan

11. Onderlinge bijstand en advies bestrijdingsmaatregelen

Deze basistaken komen tot uiting in verschillende activiteiten