Brabanders hebben goede kennis over antibioticaresistentie

Brabanders hebben goede kennis over antibioticaresistentie

Uit onderzoek van de drie Brabantse GGD’en blijkt dat Brabanders goed op de hoogte zijn over het gebruik van antibiotica. Eén op de vijf Brabanders is dit jaar begonnen met een antibioticakuur. 96% van de Brabanders die is begonnen met een kuur, maakt deze ook af. Daarnaast blijken de bijna 11.000 ondervraagde Brabanders veel kennis te hebben over antibioticaresistentie. Zo weet 94% dat er bacteriën bestaan die ongevoelig zijn voor antibiotica en weet 89% dat iedereen resistente bacteriën bij zich kan dragen.

ABR Wegwijzer online

Logo i-4-1 Health

Binnen het werkpakket ‘Publieke Gezondheid’ is er een tool ontwikkeld om snel en makkelijk te zoeken naar informatie over antibioticaresistentie. Uit de reacties op de vragenlijsten die eerder dit jaar zijn verstuurd bleek dat professionals graag een overzicht zouden willen hebben met informatie die beschikbaar is. Het blijkt dat er op het internet een hele hoop websites beschikbaar zijn die allemaal zeer bruikbare in nuttige informatie over antibioticaresistentie bevatten. Echter, doordat het er zo veel zijn, zien veel professionals door de bomen het bos niet meer.

Even voorstellen Martijn Stijntjes

Even voorstellen Martijn Stijntjes

Op deze plek mag ik mij aan u voorstellen als lid van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) van het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant. In dit RCT heb ik een bijzondere rol toebedeeld gekregen. Ik ben namelijk afgestudeerd als dierenarts en op dit moment werkzaam bij de GGD’en in Noord-Brabant op het onderwerp milieu & gezondheid en infectieziektebestrijding. Dit is het enige RCT in Nederland met een dierenarts in het team, wat uiteraard te maken heeft met de specifieke demografische eigenschappen van Noord-Brabant.