Onder de noemer ‘Hoe schoon is schoon’ heeft een werkgroep met deskundigen infectiepreventie uit verschillende Brabantse ziekenhuizen een uniforme audit van de schoonmaak ontwikkelt. De audit maakt gebruik van het principe dat de aanwezigheid van organisch materiaal op een oppervlakte een maat is voor de verontreiniging van dat oppervlakte. En de hoeveelheid organisch materiaal is objectief en reproduceerbaar te meten.

Met de volgende gepubliceerde informatie kunnen regio’s zelf aan de slag met het uitvoeren van deze audit:

Succesfactoren in het Brabantse project waren:

– het gezamenlijk komen tot het overzicht van de te meten punten
– het met elkaar meekijken bij de audit en zo ook van elkaar leren
– het met elkaar bespreken van de resultaten
– een verbindende, deskundige en enthousiasmerende projectleider

Voor regio’s die zelf aan de slag willen met het uitvoeren van deze audit is het goed om te weten dat de dataverwerking enige kennis van statistiek en SPSS vereist. In de handleiding is hierop een toelichting gegeven. Het verdient echter aanbeveling om hiervoor iemand in de projectgroep te betrekken die de nodige statistische basiskennis bezit. Mocht je aanvullende vragen hebben dan kan je die stellen via het contactformulier.