Netwerkbijeenkomst 5 september 2017

Op 5 september 2017 heeft het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant haar eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd voor professionals uit alle geledingen van de zorgketen. Onder de aanwezigen waren onder meer huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen microbioloog, deskundigen infectiepreventie en zelfs een enkele dierenarts. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Clementine Wijkmans gaf een toelichting op de opdracht en structuur van het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant
  • Marjolijn Wegdam sprak over het voorkomen van resistentie bacteriĆ«n in de regio Brabant Zuidoost
  • Eric Hazenberg liet zien wat in het Jeroen Boschziekenhuis aan informatie verzameld wordt op basis van de kweekuitslagen
  • Ina Willemsen liet zien hoe de Infectie Risico Scan in de praktijk eruit ziet
  • Ans Bleumer besprak een casus van een MRSA uitbraak in een groep fokuswoningen.

Overige initiatieven in onze regio

Ook zonder zorgnetwerk gebeurt er in de regio al het nodige op het gebied van de aanpak van antibioticaresistentie. Onder meer:

  • Een BRMO platform in Zuidoost Brabant: GGD, ziekenhuizen, verpleeghuizen en een huisarts werken samen aan de aanpak van antibioticaresistentie, een lokaal ABR zorgnetwerk. Meer informatie is te krijgen bij Danielle van Oudheusden van GGD Brabant-Zuidoost.
  • i-4-1-Health: Dit grensregioproject wil met Europese financiering meer inzicht krijgen in het voorkomen en de verspreiding van BRMO en de status van infectiepreventie in de grensregio.
  • Aanpassing beleid bij vee-MRSA: In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is in overleg met de IGZ een aangepast beleid voor vee-MRSA ontwikkeld