Ben jij werkzaam in de langdurige zorg en vind je dat de infectiepreventie beter kan? Dan is dit project iets voor jou.

Het ABR-zorgnetwerk Noord-Brabant wil namelijk meer aandacht voor de infectiepreventie in de langdurige zorg. Ging eerder alle aandacht naar de ziekenhuis-instelling? Nu staat de langdurige zorg in de belangstelling. Om de infectiepreventie in de langdurige zorg te professionaliseren wordt het kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen gestart. Hierin wordt de vraag naar infectiepreventie door verpleeghuizen, en het aanbod infectiepreventie door Deskundige Infectiepreventie, bij elkaar gebracht. Het doel is verhogen van de kwaliteit en onderlinge kennisdeling.

Wat zijn de doelstellingen van het kwaliteitsnetwerk?

Verbeteren van de kwaliteit door het gezamenlijk opstellen van een ‘veldnorm’, met minimaal 3 kwaliteitsniveaus en een toetsingskader (auditmethode). En kennisdeling door het uitvoeren van toetsing en kennisdeling van de bevindingen binnen een duurzame (eventueel reeds bestaande) netwerkstructuur. En scholing van Deskundige Infectiepreventie en Infectiepreventie aandachtsvelders in het uitvoeren van toetsing.

Jouw inbreng is belangrijk!

Voor het opstellen van de veldnorm hebben we de inbreng vanuit de langdurige zorg nodig. Door deelname aan het project heb je een stem bij de ontwikkeling van de norm. Daarnaast biedt deelname de mogelijkheid om kennis uit te wisselen met andere organisaties. Voor vepleegkundigen en Specialisten Ouderengeneeskunde wordt accreditatie aangevraagd voor deze activiteit.

Hoe kun je deelnemen?

Geef jezelf en je organisatie op via het mailadres van het ABR-zorgnetwerk en we houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je actieve bijdrage start zodra de Corona pieken voorbij zijn. Hopelijk dit voorjaar! Middels digitale sessies kun je meepraten over bepaalde infectiepreventie onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan: handhygiene, schoonmaak, scholing, audits, uitbraakmanagement.

Hoeveel tijd kost het?

De digitale sessies duren maximaal 1 uur. Je kunt deelnemen aan alle onderwerpen, maar je kunt ook een keuze maken. Het is verstandig om je vooraf een beetje te verdiepen in het onderwerp. Denk aan bijvoorbeeld 4 uur per maand.

Kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *