Voor het ontwikkelen van een kwaliteitsnorm voor de organisatie van infectiepreventie zoeken wij verpleeghuizen die willen bijdragen aan de uitwerking hiervan. Wat u inbrengt is uw eigen ervaring met de organisatie van infectiepreventie. Wat het u oplevert is invloed op de regionaal te ontwikkelen veldnorm voor de kwaliteit van de infectiepreventie in verpleeghuizen. Ook biedt het kennisuitwisseling met andere organisaties en een attentie voor de medewerkers van uw organisatie die hier enkele uren tijd in steken. Voor verpleegkundigen en Specialisten Ouderengeneeskunde wordt accreditatie aangevraagd voor deze activiteit.

ABR-zorgnetwerk Noord-Brabant wil de infectiepreventie in de langdurige zorg op regionaal niveau professionaliseren. Goede infectiepreventie leidt tot het voorkomen van vermijdbare infecties en vermijdbare overdracht van (resistente) ziekteverwekkers.

Om dit te bereiken is een project gestart om de vraag naar infectiepreventie door verpleeghuizen, en het aanbod infectiepreventie door Deskundige Infectiepreventie, bij elkaar te brengen en gezamenlijk te komen tot:

kwaliteit

  • Het gezamenlijk opstellen van een ”veldnorm”, met minimaal 3 kwaliteitsniveaus.

Kennisdeling

  • Uitvoeren van de toetsing en kennisdeling binnen een duurzame (eventueel reeds bestaande) netwerkstructuur.
  • Scholing van Deskundige Infectiepreventie en Infectiepreventie aandachtsvelders in het uitvoeren van de toetsing.

Voor het uitwerken van de eerste twee punten starten in het najaar kleine werkgroepen. Aan deze kleine werkgroepen kunt u deelnemen met uw zorginstelling. Met een klein team uit uw eigen organisatie (bijvoorbeeld een verpleegkundig specialist, een lid van de infectiepreventiecommissie en een SO) werkt u een klein onderdeel van de norm uit. De bestaande richtlijnen en kaders die hiervoor van toepassing zijn krijgt u vanuit het project aangereikt. In enkele korte online sessies bespreken de deelnemers met andere deelnemers de uitwerking. De huizen die deelnemen zijn als eerste aan de beurt om de te ontwikkelen kwaliteitstoets te testen. Dit levert inzicht in de sterke punten en de verbeterpunten van de organisatie over de infectiepreventie. Het biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van kennis en ervaring die beschikbaar is in het netwerk. En het leidt uiteindelijk tot meer grip op de infectiepreventie en veilige zorg voor uw cliĆ«nten.

Mocht u interesse hebben in deelname, wilt u dit dan laten weten via: contact@abrzorgnetwerkbrabant.nl.

Kwaliteitsnetwerk infectiepreventie verpleeghuizen