In samenwerking met het RIVM heeft het ABR zorgnetwerk een FTO (farmacotherapeutisch overleg) gemaakt voor huisartsen. De FTO’s worden begeleid door Huisarts-experts uit de regio die hiertoe zijn opgeleid. Zij geven in dit FTO informatie over het verstandig gebruik van antibiotica bij de meest voorkomende infecties. Daarnaast wordt spiegelinformatie gegeven; de huisartsen krijgen inzage in hun eigen voorschrijfgedrag en vergelijken dit met de voorschrijfgegevens van collega’s. Voor dit FTO is het nodig een extractie te maken van data uit het HIS  (huisartseninformatiesysteem) van de huisartsen. Het zorgnetwerk zal hierin ondersteuning bieden.

In verband met de RIVM-richtlijnen m.b.t. de COVID-19 maatregelen wordt het FTO online vormgegeven. Het eerste FTO zal in oktober plaatsvinden.  

Geïnteresseerde FTO-groepen in de regio Noord-Brabant kunnen contact opnemen via de mail.

FTO Juist Gebruik Antibiotica in de eerste lijn