Meten is weten

De huidige pandemie laat eens te meer het belang van infectiepreventie maatregelen zien. Het is belangrijk om de juiste infectiepreventie maatregelen op de juiste momenten te nemen. Inzicht in welke infecties er voorkomen in uw verpleeghuis helpt hierbij en laat bovendien zien of de genomen maatregelen effectief waren.

In SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen) registreert u op eenvoudige wijze infectieziekten.

Wat houdt deelname in?

In het prevalentie onderzoek registreert u 1 of 2 keer per jaar onder alle bewoners of er sprake is van een infectie en wat u recent aan antibiotica voorgeschreven heeft. U kunt ook meedoen aan het incidentie onderzoek, dan geeft u wekelijks het aantal cli├źnten met specifieke infecties door aan SNIV. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wat krijgt u als u deelneemt?

Op basis van uw geregistreerde infecties ontvangt u een overzichtelijke rapportage over uw eigen verpleeghuis. Deze kunt u vergelijken met de gezamenlijke resultaten van andere deelnemende verpleeghuizen. Zo ziet u snel en eenvoudig welke infecties vaak voorkomen in uw instelling en waar u eventueel actie op kunt ondernemen.

Wat biedt SNIV nog meer?

Ook kunt u bij SNIV terecht voor de antibiotica surveillance. Antibiotica surveillance is, zoals hierboven al genoemd, geïntegreerd in het prevalentie onderzoek. Daarnaast kunt u meedoen aan de jaarlijkse antibiotica surveillance in samenwerking met de apotheker. Door deel te nemen aan deze surveillance kunt u het antibiotica gebruik in uw instelling monitoren en vergelijken met andere instellingen. Dit helpt het juist gebruik van antibiotica te bevorderen.

Uit onderzoek blijkt overigens dat meerjarige deelname aan een infectieziekten surveillance leidt tot minder infecties!

Meten is weten! Houdt grip op infectieziekten in uw organisatie door inzicht en overzicht.

Heeft u interesse, vragen of wilt u een presentatie op locatie? Mail SNIV@rivm.nl of kijk op www.sniv.nl

SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen)