Een alliantie van 4 ABR Zorgnetwerken is op zoek naar een projectleider ”audit app infectiepreventie”.

Een belangrijke pijler in het voorkomen van antibioticaresistentie is het bevorderen van infectiepreventie. Om instellingen te ondersteunen in het uitvoeren van uniforme infetiepreventie audits ontwikkelt een alliantie van 4 ABR zorgnetwerken een audit app infectiepreventie. De app is een hulpmiddel bij het verzamelen van de auditdata en het opstellen van een rapportage. Daarnaast beoogt de app de drempel tot het uitvoeren van audits te verlagen en biedt het zorginstellingen de mogelijkheid in regionaal verband resultaten te spiegelen.

Klik hier om de vacature te bekijken.

Vacature Pojectleider ontwikkeling audit app infectiepreventie