De COVID19 uitbraak heeft nut en noodzaak van samenwerken in een netwerk weer meer dan ooit laten zien. De langdurige zorg in de regio heeft zich verenigd in het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg. De ziekenhuizen hebben patiënten uitgewisseld om de IC’s niet te laten overstromen. Iedereen weet weer wat de publieke gezondheid taak is van de GGD’en. Laboratoria in de regio hebben hun uiterste best gedaan de testcapaciteit snel te vergroten. Het was een intensieve periode waarin alle professionals die zich bezig houden met infectiepreventie en de aanpak van antibiotica resistentie hard nodig waren voor het bestrijden van deze uitbraak.  We hopen dat zij de komende weken even gelegenheid krijgen om op adem te komen. Na de zomer gaan de activiteiten van ABR zorgnetwerk Noord-Brabant door. Want infectiepreventie en de aanpak van antibioticaresistentie gaan hand in hand.

Van de netwerkcoördinator