Graag wil ik mij voorstellen; Mijn naam is Frederieke de Bever, ik ben sinds juni 2019 als huisarts lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van de regio Brabant.

Sinds 2003 ben ik werkzaam als huisarts in een groepspraktijk in Eindhoven Centrum.

Huisartsen zijn verantwoordelijk voor 80%  van de voorschriften van Antibiotica. Daarbij moet zeker gezegd worden dat de Nederlandse (huis) artsen in vergelijking met veel andere landen een terughoudend voorschrijfgedrag hebben, dat is iets waar we trots op kunnen zijn. Echter met de verdergaande globalisering en daarbij toenemende resistentie tegen Antibiotica, met alle gevolgen van dien, is het belangrijk de huisartsen goed te blijven informeren en ondersteunen om de resistentie zo veel mogelijk te beperken. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Binnen het zorgnetwerk houd ik mij naast de algemene vertegenwoordiging van huisartsen, vooral bezig met scholingen. Momenteel loopt er een project waarin er een inventarisatie gedaan wordt en een plan wordt gemaakt met betrekking tot de scholingsbehoeften van de verschillende disciplines in de eerste lijn.

Ook gaan we op korte termijn FTO’s (farmacotherapeutische overleggen) aanbieden voor huisartsen in de regio Brabant. Hierbij wordt onderwijs gegeven over de behandeling van veelvoorkomende infecties met Antibiotica, ook wordt er spiegelinformatie gegeven waarbij huisartsen kunnen bekijken hoe hun eigen voorschrijfgedrag er uitziet.

Ik hoop samen met de andere enthousiaste leden van het RCT mijn steentje bij te dragen aan het terugdringen van antibioticaresistentie en infectiepreventie in bredere zin.

Even voorstellen … Frederieke de Bever