Jaarlijks worden de Nederlandse surveillance resultaten over het voorkomen van resistente bacteriën en antibioticagebruik in zowel de humane als veterinaire gezondheidszorg verzameld in de NethMap/MARAN.

Uit de rapportage van dit jaar blijkt dat het resistentie niveau in Nederland stabiel laag blijft ten opzichte van veel andere landen. Dit is mede te danken aan huisartsen die in 2019 iets minder antibiotica voorschreven dan in voorgaande jaren. Dit is van belang omdat het overgrote deel van de in Nederland bij mensen gebruikte antibiotica wordt voorgeschreven door de huisarts. In ziekenhuizen steeg het antibioticagebruik licht.

Uniek aan de Nederlandse rapportage is dat ook het veterinair antibiotica gebruik en de resistentiecijfers uit diverse intensief gehouden diersoorten is opgenomen. Hieruit blijkt dat het antibioticagebruik in de veehouder wederom is gedaald ten opzichte van 2018. Inmiddels is de daling ten opzichte van het referentiejaar 2009 bijna 70%. Dit heeft ook een positief effect op het voorkomen van resistente bacteriën in de veestapel. Het percentage dieren dat positief is voor ESBL producerende bacteriën is opnieuw gedaald. Met name in slachtkuikens en kippenvlees zijn de afgelopen vijf jaar veel minder ESBL’s aan getroffen.

Het volledige rapport is hier te vinden.

NethMap/MARAN 2020 gepubliceerd