Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid. Gelukkig kunnen we schade en sterfte door infecties met resistente bacteriën beperken. Mede door de huidige COVID19 uitbraak heeft infectiepreventie nog nooit zo hoog op de agenda gestaan als nu. Daarom zijn we juist nu op zoek naar ambassadeurs. Mensen die als patiënt ervaringsdeskundig zijn of in het dagelijkse werk bezig zijn met infectiepreventie, het gepast voorschrijven van antibiotica of zich bezighouden met het opsporen en beheersen van resistente bacteriën. Mensen uit de regio die graag een steentje willen bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van ons netwerk onder professionals in de regio. Wil jij je hier ook sterk voor maken? Dan zoeken wij jou!


Wat houdt het ambassadeurschap in?

We hebben allemaal best een drukke agenda. Er zijn dus geen verplichte activiteiten en werkzaamheden. We vragen ambassadeurs met hun persoonlijke verhaal bij te dragen aan de bekendheid van ABR zorgnetwerk Noord-Brabant. Dit kan zijn door het opnemen van een filmpje, bijdragen aan bijeenkomsten, het maken van een blog of vlog of het meewerken aan een interview.  Interesse? Stuur dan een mail naar onze netwerkcoördinator Thera Habben Jansen: thabbenjansen@amphia.nl. Zij geeft je inhoudelijk meer informatie over het ambassadeurschap.   

Ambassadeurs gezocht!