In de MRSA-richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is geen onderscheid gemaakt tussen isolatiemaatregelen bij veegerelateerde MRSA (LA-MRSA) en de andere MRSA-typen. Voor alle typen gelden strikte isolatiemaatregelen zodra patiënten met MRSA worden opgenomen in een ziekenhuis.

Onderzoek heeft aangetoond dat in het ziekenhuis het risico op verspreiding van LA-MRSA significant kleiner is dan van andere MRSA-typen. Bovendien zorgt strikte isolatie voor hoge werklast, hoge kosten en ontevreden patiënten. Met name in regio’s waar veel LA-MRSA voorkomt omdat daar relatief veel patiënten met de risicofactor ‘contact met vee’ worden opgenomen.

In steeds meer Brabantse ziekenhuizen worden om deze reden patiënten met LA-MRSA in contactisolatie verpleegd in plaats van strikte isolatie op een gesluisde kamer. Door middel van controle kweken bij zorgmedewerkers die voor deze patiënten zorgen, wordt tijdelijk gemonitord of geen verspreiding plaatsvindt. Gekweekte MRSA-stammen worden met WGS getypeerd om ze met elkaar te kunnen vergelijken.

Op basis van onderzoek onder 159 opgenomen patiënten met LA-MRSA hebben diverse ziekenhuizen geconcludeerd dat contactisolatie voldoende is bij patiënten met LA-MRSA. De zorg wordt daarmee patiëntvriendelijker en kosten worden bespaard, doordat minder isolatiemaatregelen nodig zijn.

Zou deze beleidswijziging ook in uw organisatie wenselijk zijn en heeft u interesse in het projectplan? Klik dan hier voor meer informatie. Meld uw onderzoek altijd aan bij de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Zij adviseren u over de voorwaarden om de tijdelijke monitoring in te kunnen zetten in uw organisatie.

Aangepast isolatiebeleid LA-MRSA bij Brabantse ziekenhuizen in veedichte gebieden