Met ingang van 24 februari 2020 stelt ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een stimuleringsfonds open voor zorginstellingen. Zorgorganisaties uit Noord-Brabant kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage uit dit fonds om invulling te geven aan ingroeitaken op het gebied van infectiepreventie en de aanpak van antibiotica resistentie. ‘Ingroeitaken’ zijn reguliere taken op het gebied van de aanpak van antibiotica resistentie en infectiepreventie die organisaties geacht worden uit te voeren, maar waarvan de praktijk uitwijst dat ze niet of nog niet optimaal worden uitgevoerd.

Om financiële drempels voor het op orde krijgen van deze taken te verlagen biedt ABR zorgnetwerk Noord-Brabant zorginstellingen de kans om een bedrag van maximaal €5000 aan te vragen.

Klik hier voor alle voorwaarden en hoe je een aanvraag kan indienen!

Gebruik het stimuleringsfonds om aan de slag te gaan met Antibioticaresistentie en Infectiepreventie