Binnen SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) doet het RIVM onderzoek naar asymptomatische bacteriurie bij kwetsbare ouderen. Ze zoeken nog verpleeghuizen die aan deze UWI-studie mee willen doen!

Deelnemers gezocht

Het RIVM benadert binnenkort een aantal huizen die in 2018 hebben meegedaan aan het PPO (PuntPrevalentieOnderzoek). Mogelijk heeft u zelf interesse om deel te nemen of kent u ook verpleeghuizen die graag meedoen met een studie. u kunt dan contact opnemen met het RIVM (030-274 2954 of sniv@rivm.nl). Of u kunt het RIVM de contactgegevens van deze huizen sturen, zodat zij hen kunnen benaderen, als bij u interesse bekend is.

Achtergrond UWI-studie

We weten dat veel ouderen een bacteriurie hebben. Het is alleen niet bekend hoe vaak dit precies voorkomt in Nederland. Ook over het beloop van asymptomatische bacteriurie is weinig bekend. We denken dat dit een onschuldig verschijnsel is, dat mogelijk zelfs bescherming biedt tegen een urineweginfectie. Dit onderzoek moet zorgen voor meer duidelijkheid over asymptomatische bacteriurie. Vooral over hoe vaak dit voorkomt in Nederland en wat het beloop hiervan is.

We vragen aan het verpleeghuis het volgende:
– verzamelen van toestemmingsverklaringen (voorafgaand aan het onderzoek) van minimaal 30 bewoners (of wettelijk vertegenwoordigers)
– éénmalig afnemen van urine (op dag 1) bij alle deelnemers (eventueel via incontinentiemateriaal)
– geven van (deels medische) achtergrondinformatie (op dag 1 ,14 en 28) over een aantal bewoners door arts en afdeling

Een onderzoeksmedewerker van het RIVM:
– levert de toestemmingsformulieren en patiënten informatie aan;
– voert de urinetesten in uw verpleeghuis uit;
– neemt samen met de arts/verpleegkundige de vragenlijst per bewoner door.

Het verpleeghuis hoeft dus zelf geen urinetest uit te voeren en geen gegevens te registreren.

Wat levert het onderzoek op

Met dit onderzoek krijgen we meer duidelijkheid over asymptomatische bacteriurie. Vooral over hoe vaak dit voorkomt in Nederland en wat het beloop hiervan is. Dit levert waardevolle informatie op om de nieuwe richtlijn urineweginfecties te evalueren. Aanmelden voor deze UWI-studie kan via 030-274 2954 of sniv@rivm.nl.

Doet uw verpleeghuis al mee aan de UWI-studie?