Een aantal ABR zorgnetwerken doen mee aan een wetenschappelijk onderzoek, waarvoor u mogelijk ook benaderd gaat worden om een vragenlijst in te vullen. Het doel van het onderzoek is om te ontdekken hoe de structuur van een netwerk samenhangt met de wijze van aansturing die toegepast wordt, en hoe deze samenhang terug te zien is in de uitkomsten van het netwerk. Lees hier de vooraankondiging van onderzoeker Galina Léoné-van der Weert.

Onderzoek naar governance zorgnetwerken