Op donderdagmiddag 19 december organiseerde het ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant samen met partners uit de regio een interessante  themamiddag voor medewerkers uit de thuiszorg. De focus van de middag lag op elkaar ontmoeten, samen praktisch aan de slag gaan en met elkaar  knelpunten en oplossingen uit de praktijk delen.

De middag was een succes met ruim 100 aanmeldingen! Deelnemers reageerden enthousiast op de uitwisseling tussen de organisaties en vonden het oefenen van een omkleedprocedure nuttig. Verschillende deelnemers gaven suggesties voor het organiseren van een meer inhoudelijke bijeenkomst over BRMO. Daar gaan we als netwerk zeker mee aan de slag!

Ook zijn we van plan om eenzelfde bijeenkomst te herhalen in regio West-Brabant. Suggesties voor te bespreken thema’s zijn natuurlijk van harte welkom. Deze kunt u sturen naar contact@abrzorgnetwerkbrabant.nl

19 december themamiddag ‘Hygiëne en Infectiepreventie in de thuiszorg’ was een succes!