Mijn naam is Rozan van Rossum en ik ben dierenarts. De laatste 10 jaar heb ik gedifferentieerd gewerkt in de herkauwers (rund, schaap, geit). Tot half februari 2020 ben ik werkzaam bij Diergeneeskundig Centrum Oisterwijk als dierenarts herkauwers, daarna bij LTO Nederland als Themaspecialist Diergezondheid. Naast mijn werk ben ik voorzitter van de Formularium Commissie Melkvee van de KNMvD en lid van het RCT-ABR Noord-Brabant.

Omdat Noord-Brabant de meest vee-dichte provincie van Nederland is, is het contact tussen mensen en landbouwhuisdieren mogelijk van grotere relevantie voor de ontwikkeling van antibiotica resistentie dan elders. In Noord-Brabant komen meer humane infecties met LA-MRSA voor dan in andere provincies. Er is daarom voor gekozen om een dierenarts op te nemen in het RCT. Binnen RCT-ABR probeer ik een goede uitwisseling van (resistentie) informatie tussen humane en veterinaire professionals te bevorderen, maar ook praktische inbreng te leveren waar het gaat om het benchmarken van antibioticagebruik. Hiermee bestaat veterinair al een aantal jaren ervaring voor verschillende diersoorten. De successen en knelpunten uit de veterinaire sector kunnen humaan van waarde zijn bij de vormgeving en implementatie.

Ter bevordering van de communicatie tussen humane- en veterinaire professionals is ZLTO in 2017 gestart met SaMeDi. Binnen dit project worden regionaal huisartsen en dierenartsen uitgenodigd om halfjaarlijks bij elkaar te komen snuffelen en van gedachte te wisselen over een onderwerp. Het is van groot belang dat deze professionals elkaar op lokaal niveau goed en snel kunnen vinden, bijvoorbeeld wanneer zich incidenten voordoen. Deelname hieraan maakt deel uit van mijn taken.

De samenwerking binnen het RCT brengt kennis en ervaring vanuit zeer diverse gebieden van de gezondheidszorg samen. Het gebruik van elkaars expertise en netwerk om samen de preventie van antibioticaresistentie op een hoger niveau te brengen werpt zeker zijn vruchten af nu en in de toekomst.

Even voorstellen … Rozan van Rossum