In 2019 is de hygiënerichtlijn voor psychiatrische instellingen volledig herzien. De richtlijn is een hulpmiddel om de hygiëne in een psychiatrische instelling vorm te geven. Hij is geschreven voor alle medewerkers, op de vloer. De verantwoordelijkheid voor de implementatie en uitvoering van de richtlijn ligt bij het management, omdat zij direct verantwoordelijk zijn voor een goede hygiëne binnen hun organisatie.

Voor de volledige richtlijn, klik hier.

De hygiënerichtlijn voor psychiatrische instellingen is volledig herzien in 2019