Voor het opstellen van een regionaal scholingsplan zoeken we professionals uit de verpleeghuiszorg, thuiszorg, verstandelijk gehandicapten zorg en de eerste lijn. Onder voorzitterschap van Frederieke de Bever, als huisarts verbonden aan het regionaal coördinatieteam, vormen deze professionals een werkgroep.

In deze werkgroep zullen ze inventariseren welke behoefte er is aan deskundigheidsbevordering op het gebied van antibioticaresistentie en infectiepreventie, wat het bestaande aanbod is en waarom hier eventueel hiaten inzitten. De werkgroep geeft advies over de te ontwikkelen scholing.

Een vergoeding is beschikbaar voor ongeveer 4 a 5 werkgroep bijeenkomsten en tussendoor 10 tot 12 uur aan inventariserende en analyserende werkzaamheden.

Enthousiast geworden? Lees hier de volledige oproep en hoe je je kunt aanmelden.

Werkgroepleden gezocht voor scholingsplan