Op donderdagmiddag 19 december organiseert het zorgnetwerk samen met partners uit de regio een leuke themamiddag voor medewerkers uit de thuiszorg. De middag zal in het teken staan van informeren, uitwisselen van ervaringen en een praktische workshop. Meld je voor 5 december aan om zeker te zijn van een plekje! 

Het volledige programma van de themamiddag in Eindhoven vind je hier.

19 december themamiddag ‘Hygiëne en Infectiepreventie in de thuiszorg’