Mijn naam is Marjolijn Wegdam-Blans. Ik ben één van de twee artsen-microbioloog in het RCT.

Mijn dagelijkse praktijk voer ik in Brabant zuidoost. Vanuit het medische microbiologisch laboratorium PAMM in Veldhoven verzorgen we de microbiologische zorg voor dit deel van Brabant en Noord-Limburg. De PAMM heeft negen artsen-microbioloog in dienst, die ook allen verbonden zijn met de ziekenhuizen in de regio. Voor mij is dat het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. In dit ziekenhuis ben ik van 2011 tot en met 2017 inhoudelijk leidinggevende geweest van de afdeling infectie preventie. In die periode heb ik in de praktijk kunnen leren hoe belangrijk het is om in een netwerk samen te werken als het gaat om aanpak van antibiotica resistentie. Door specialisatie van ziekenhuizen zijn patiënten minder gebonden aan één ziekenhuis. Ze worden doorverwezen naar, meestal, nabijgelegen ziekenhuizen op basis van de medische probleem. Bacteriën ‘reizen’ dan met de patiënt mee. Het is ongelooflijk belangrijk dat we elkaar dus goed informeren als het gaat om patiënten met Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO). Deze transmurale overdracht van BRMO status van patiënten tussen ziekenhuizen, andere zorginstellingen en huisarts, is een belangrijk onderwerp van het RCT. Er is daarin nog veel werk te verzetten. Echter, de basis voor deze informatievoorziening is het bouwen van een goed en compleet netwerk. Regio Brabant is daar heel goed mee op weg.

Alle collega’s van het RCT zijn zeer gemotiveerde en enthousiaste mensen, die elk op hun beurt het onderwerp antibiotica resistentie vanuit hun perspectief inbrengen. Zo kunnen we maximaal gebruik maken van elkaars expertise en dit omzetten naar beleid en praktijk.

Even voorstellen … Marjolijn Wegdam