Op woensdagavond 20 november organiseert ABR Zorgnetwerk Noord-Brabant samen met de regio GAIN een filmavond over antibioticaresistentie. Deze avond zal plaatsvinden in filmhuis Natlab in Eindhoven.

We vertonen de documentaire ‘Dansen met gehoorde dames’. Na de film gaan Jaap Wagenaar en Mireille Wulf met het publiek in gesprek over de film en over One Health aspecten van antibiotica gebruik.

Voor het programma en het kopen van tickets kunt u terecht op de website van Natlab.

20 november filmavond: Bacteriën in beeld