De Werkgroep Infectie Preventie (Werkgroep Infectiepreventie) is weggevallen. Daardoor zijn veel richtlijnen voor de thuiszorg al meer dan 10 jaar niet herzien. Voor thuiszorgmedewerkers (zowel verpleegkundigen, verzorgenden als huishoudelijk medewerkers) is het nu soms onduidelijk hoe zij goed om moeten gaan met infectiepreventie. Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft vijf tijdelijke hygiëneadviezen gemaakt om de thuiszorgmedewerker te ondersteunen in de juiste hygiënische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar deze adviezen:

  • handhygiëne,
  • persoonlijke hygiëne,
  • persoonlijke beschermingsmiddelen,
  • reiniging & desinfectie, en
  • MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) / BRMO (bijzonder resistente micro-organismen).

Lees meer hierover op de website van het RIVM

Hygiëneadviezen voor de thuiszorg – ‘de veilige vijf’