Vanaf 1 januari 2020 wordt de beleidsregel BRMO uitbraak zo aangepast dat een verpleeghuis bij uitbraaksituaties ook een vergoeding kan krijgen voor de kosten die gepaard gaan met het beheersen van de uitbraak bij enkele geriatrische revalidatiezorg en/of enkele eerstelijnsverblijf cliënten op de betreffende locatie. Tot die tijd geldt de tegemoetkoming in de kosten alleen voor cliënten die opgenomen zijn op een Wlz plaats. Omdat resistente bacteriën geen rekening houden met de manier waarop het verblijf van de cliënt op de afdeling is bekostigd is de beleidsregel hierop aangepast. Meer informatie is te vinden op de website van Actiz.

Verruiming beleidsregel BRMO vanaf 1-1-2020