Het Máxima Medisch Centrum (MMC), met locaties in Eindhoven en Veldhoven, hanteert per 1 juli jongstleden een milder opnameprotocol voor patiënten die mogelijk besmet zijn met de vee gerelateerde MRSA-bacterie. Ze haalden het lokale nieuws met hun aangepast beleid. Lees hier het volledige artikel.

In Noord-Brabant hebben meerdere ziekenhuizen een aangepast beleid voor patiënten met een vee gerelateerde MRSA. Zij werken hierin nauw samen en monitoren dit aangepaste beleid zorgvuldig. Zie hiervoor ons eerdere nieuwsbericht.

Máxima Medisch Centrum mild voor patiënten met vee gerelateerde MRSA