Op donderdag 27 juni organiseerde Verenso in samenwerking met ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een webinar over de rol van de specialist ouderengeneeskunde (SO) bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.

Astrid Beckers (SO en mede-opsteller van de handreiking van Verenso) en Carolien Oldenkamp (deskundige infectiepreventie) behandelden de volgende thema’s aan de hand van een casus:

  • de algemene rol van de specialist ouderengeneeskunde,
  • grensgebieden en overlapping met rollen van partners,
  • randvoorwaarden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie.

Ook gingen zij in op vragen vanuit de ruim 100 toeschouwers.

Heb je het webinar gemist en ben je toch benieuwd naar de rol van de SO? Kijk hier het webinar terug.

Webinar gemist? Kijk het terug.