Het RIVM deed in samenwerking met de Regionale Zorgnetwerken ABR in 2018 een Punt Prevalentie Onderzoek in verpleeghuizen. Deze week werd de rapportage gepubliceerd. Daarin staat dat het goed gaat in verpleeghuizen qua antibioticaresistentie!

Er werden in heel Nederland 159 verpleeghuizen onderzocht, waarvan 23 in Noord-Brabant. Bij ongeveer 1 op de 3 verpleeghuizen kwam ESBL vaker voor dan 10%. 10% is de bovengrens van normaal dragerschap onder de Nederlandse bevolking.

Het totale rapport vind je op de website van het RIVM.

Weinig resistente darmbacteriën in Nederlandse verpleeghuizen