Wij zijn sinds eind 2017 lid van het Regionaal Coördinatie Team (RCT) van het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie in Noord Brabant. Met epidemiologische kennis vanuit de publieke gezondheidszorg en microbiologische diagnostiek versterken we het zorgnetwerk.

Sandra van Dam werkt sinds 2007 bij de GGD Hart voor Brabant bij het team infectieziekten. De taken van het team bestaan uit de bestrijding en preventie van infectieziekten in de publieke gezondheid. Sandra is gezondheidswetenschapper en heeft de tweejarige ECDC opleiding European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) gedaan bij het RIVM. Zij is projectleider van verschillende onderzoeken en projecten en houdt zich als epidemioloog bezig met surveillance van infectieziekten en uitbraakonderzoek.

Judy Fonville werkt sinds 2016 als biomedisch informaticus bij PAMM, laboratorium voor pathologie en medische microbiologie. Dit laboratorium voert diagnostiek uit voor 5 ziekenhuizen en de eerstelijns aanvragers in de regio Brabant Zuidoost en sinds kort ook Noord-Limburg. We hebben daarom goed zicht op de ontwikkeling van antibioticumresistentie en bijzonder resistente micro-organismes op regionaal niveau. Door afstemming met andere data scientists werkzaam in microbiologische labs in ons zorgnetwerk, en in Nederland, zorgen we voor goede data die ons kan informeren en sturen.

Als epidemiologen in het zorgnetwerk houden we ons bezig met onder andere het risicoprofiel. Om dit profiel te schrijven hebben we ook een bijeenkomst georganiseerd met deskundigen infectiepreventie en specialisten ouderengeneeskunde.  Tevens leiden we of zijn we betrokken bij projecten met een kwantitatieve component of die gerelateerd zijn aan surveillance (zoals de komende behoeftepeiling met betrekking tot regionale signalering, en een project over livestock-associated MRSA).

Elk zorgnetwerk heeft één of twee epidemiologen, die als regionaal epidemiologisch consulent (REC’er) tevens de schakel zijn tussen landelijke en regionale activiteiten. Wij komen dan ook regelmatig samen met de REC’ers uit andere zorgnetwerken op het RIVM, waar onderlinge afstemming plaatsvindt. Met deze groep hebben we onder andere nagedacht over de regionale terugkoppeling van ISIS-AR resistentie data, welke ook worden opgenomen in de nieuwe versie van het regionale risicoprofiel.

Ook bij antibioticumresistentie geldt: meten is weten!

Judy Fonville
Sandra van Dam
Even voorstellen… Sandra van Dam en Judy Fonville