De subsidieaanvraag voor de structurele fase van het ABR Zorgnetwerk Noord-BrabantĀ is ingediend en goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de komende periode gaan we aan de slag met activiteiten binnenĀ vier clusters. Klik hier voor een samenvatting.

Wij hebben erg veel zin om met deze activiteiten aan de slag te gaan en zullen ook zeker een beroep op collega’s in de regio doen om samen met ons aan de slag te gaan. Zo roepen we antibioticaresistentie en de verspreiding ervan gezamenlijk een halt toe!

Nieuwe subsidieronde betekent nieuwe activiteiten, wat staat er op de planning?