18 en 19 juni vindt de tweede ministeriële conferentie over antibioticaresistentie plaats. Nederland is, net als bij de eerste conferentie in 2014, gastheer. Ministers van Volksgezondheid en ministers van Landbouw uit de hele wereld zijn uitgenodigd voor dit congres. Doel is het versnellen van de implementatie van de actieplannen die naar aanleiding van het vorige congres zijn opgesteld. Hiervoor wordt gewerkt aan het koppelen van landen die goed presteren op specifieke gebieden aan landen die moeite hebben met de implementatie.

Om de beleidsdiscussie te ondersteunen worden tijdens de conferentie live verbindingen gelegd tussen professionals uit verschillende landen. Virtual Reality opnames in ziekenhuizen en veehouderijen uit betrokken landen helpen de discussie op gang. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft meegewerkt aan de opnames. Een teaser voor de conferentie is hier te vinden. 

Catharina Ziekenhuis draagt bij aan ministeriële ABR conferentie