Op donderdag 27 juni van 19.30 tot 20.30 organiseert Verenso in samenwerking met ABR zorgnetwerk Noord-Brabant een webinar over de rol van de specialist ouderengeneeskunde bij infectiepreventie en antibioticaresistentie.

Binnen langdurige zorginstellingen verblijven kwetsbare patiënten, die vatbaar zijn voor infectieziekten. Het is belangrijk dat infectieziekten zoveel mogelijk worden voorkomen, omdat deze belastend zijn voor de patiënt en omdat veelvuldig en met name inadequaat behandelen met antibiotica tot resistentie kan leiden. Voor de gezondheid van de individuele patiënt en voor het beperken van antibioticaresistentie, zijn adequaat infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid van belang.

De specialist ouderengeneeskunde is samen met de arts-microbioloog en de deskundige infectiepreventie inhoudelijk expert op deze gebieden. De specialist ouderengeneeskunde is in principe de enige van deze drie professionals die altijd beschikbaar is in het verpleeghuis. Zij hebben dan ook een belangrijke rol bij het beheersen van antibioticaresistentie. Ze schrijven gepast antibiotica voor en passen de juiste preventieve maatregelen toe om infecties te voorkomen. Zij instrueren en motiveren andere zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers om dat ook te doen. Binnen het verpleeghuis hebben zij een voorbeeldfunctie en regierol en adviseren het bestuur over infectiepreventie en antibioticaresistentie. Hoe de rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid er precies uitziet is door Verenso beschreven in de handreiking.

Astrid Beckers, specialist ouderengeneeskunde en mede-opsteller van de handreiking en

Carolien Oldenkamp, deskundige infectiepreventie behandelen de volgende thema’s:

  • de algemene rol van de specialist ouderengeneeskunde,
  • grensgebieden en overlapping met rollen van partners,
  • randvoorwaarden op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie

infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid.

Aanmelden voor het webinar kan via deze link. Accreditatie is aangevraagd voor specialisten ouderengeneeskunde en deskundigen infectiepreventie. Ook bestuurders en managers in de langdurige zorg, artsen microbioloog, apothekers en andere partner bij infectiepreventie in de langdurige zorg zijn van harte uitgenodigd deel te nemen.

Webinar: ‘infectiepreventie en antibioticaresistentie; de rol van de specialist ouderengeneeskunde’