In 2018 heeft het punt prevalentie onderzoek (PPO) naar resistente bacteriƫn in verpleeghuizen plaatsgevonden. 23 verpleeghuizen in Noord-Brabant namen deel aan dit onderzoek. Op 21 maart 2019 werd er een afsluitende bijeenkomst gehouden om alle deelnemende locaties te bedanken voor hun inzet. Ook was er ruimte voor uitwisselen van ervaringen.
De aanwezige professionals werden door Luc Kenter (lid dagelijks bestuur zorgnetwerk ABR Brabant) geprikkeld om met elkaar in gesprek te gaan en kritische vragen te stellen. Dit zorgde voor een leuke dynamiek in de groep.

Het RIVM was aanwezig om de resultaten te presenteren. Daarnaast presenteerde een deelnemende organisatie haar ervaringen met het PPO. In het publiek was veel herkenning en kwam al snel het idee om een platform op te richten waar praktijkervaringen met elkaar gedeeld worden. Vanaf vandaag is dit platform online op de website en is een eerste verhaal geplaatst.

Nogmaals bleek hoe nuttig en leuk het is om met meerdere disciplines bij elkaar te komen om infectiepreventie te bespreken en ervaringen te delen. Voor het netwerk zeker een leermoment om vaker een dergelijke bijeenkomst te plannen, dus houdt onze website/agenda/nieuwsbrieven goed in de gaten!

Terugkombijeenkomst PPO was een succes