Acht Brabantse ziekenhuizen hebben een gezamenlijke audit uitgevoerd waarbij de staat van hygiëne op twee verpleegafdelingen (een chirurgische en een interne) is gemeten. De audit is uitgevoerd door een deskundige infectiepreventie van de eigen instelling. In de helft van de gevallen is dit samen gedaan met een deskundige infectiepreventie uit een ander ziekenhuis. De deskundigen infectiepreventie die hebben deelgenomen aan dit traject zijn unaniem van mening dat deze meting in de toekomst herhaald moet worden. Het levert bruikbare spiegelinformatie op, de afdelingen infectie preventie kijken bij elkaar in de keuken en helpen op die manier de hygiëne in de ziekenhuizen verder op weg.

Tijdens de meting is de aanwezigheid van organisch materiaal (adenosinetrifosfaat, ATP) gemeten op dertig punten op de afdeling op een willekeurig tijdstip. De aanwezigheid van organisch materiaal is een indicatie van de verontreiniging van het betreffende oppervlakte. De meetpunten zijn vooraf vastgesteld door de projectgroep en betreffen oppervlakten in vier verschillende relevante categorieën:

  • medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld manchet van de bloeddrukmeter of de glucose meter)
  • afdelingsgebonden materialen (bijvoorbeeld de telefoon of het werkblad voor medicatiebereiding)
  • patiënt gebonden materialen (bijvoorbeeld optrekbeugel of nachtkastje)
  • sanitair (bijvoorbeeld de beugel in de douche of de doorspoelknop van het toilet)

Er is gemeten op een willekeurig tijdstip , ongeacht of een voorwerp die dag is schoongemaakt en of het is gebruikt. De audit geeft op deze manier een indruk van de omgevingscontaminatie waar een patiënt op een willekeurig moment van de dag mee te maken heeft.

Naast de ATP meting is ook een vragenlijst ingevuld over onder meer de organisatie van de schoonmaak en de materiaalkeuze.

Resultaten

De hoeveelheid organisch materiaal (ATP) is uitgedrukt in Relative Light Units (RLU). 1000 RLU (log3) is vastgesteld als de maximale waarde die nog ‘schoon’ wordt genoemd. De gemeten ATP hoeveelheden variëren in een logaritmische verdeling van 1 (10 RLU) tot 5,5 (316227 RLU). Bij zeven ziekenhuizen valt de ‘box’ volledig onder de rode lijn van 1000 RLU. Dit wil zeggen dat minimaal 75% van de metingen als ‘schoon’ beoordeeld is. Bij één ziekenhuis doorsnijdt de ‘box’ de 1000 RLU lijn. Dit wil zeggen dat minder dan 75% van de metingen als ‘schoon’ beoordeeld is.

Per categorie (medische hulpmiddelen, afdelingsgebonden materialen, patiënt gebonden materialen en sanitair) zijn er meerdere ziekenhuizen waarbij meer dan 25% van de metingen de grens van 1000 RLU overschrijden.

Uit de vragenlijsten kwamen geen grote verschillen naar voren die het verschil in de ATP data verklaren.

Een handreiking en de meetlijsten voor het uitvoeren van deze audit zijn inmiddels gepubliceerd.

Resultaten project ‘hoe schoon is schoon’