LA-MRSA staat voor livestock associated MRSA. Personen die in contact komen met bedrijfsmatig gehouden vee of personen die wonen op een boerderij, kunnen drager zijn van deze bacterie. In zorginstellingen worden isolatiemaatregelen toegepast bij dragers van LA-MRSA.

Een paar jaar geleden hebben een aantal deskundigen infectiepreventie van verschillende Brabantse ziekenhuizen zich verenigd en zijn zij een LA-MRSA werkgroep gestart. Dit heeft bij een deel van de Brabantse ziekenhuizen geleid tot een aangepast isolatiebeleid bij patiƫnten die drager zijn van LA-MRSA. Daarnaast is door deze werkgroep een project gestart waarbij onderzocht wordt hoe ziekenhuizen om moeten gaan met zorgmedewerkers die drager zijn van LA-MRSA.

Sinds kort is de werkgroep LA-MRSA ondergebracht bij het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant. Via het zorgnetwerk wordt invulling gegeven aan het secretariaat van deze werkgroep. Ook worden taken verdeeld om het ziekenhuisbeleid op het gebied van LA-MRSA te verbeteren en te monitoren. De werkzaamheden van de LA-MRSA werkgroep zijn taken die passen binnen het programma van de ABR zorgnetwerken.

De taken waar de werkgroep zich onder andere mee bezig houdt zijn:

  • Screening en opvolging van LA-MRSA positieve medewerkers in ziekenhuizen
  • Bewaking van transmissie van LA-MRSA in het ziekenhuis
  • Dataverzameling ten behoeve van de monitoring van het transmissierisico van specifieke LA-MRSA typen in samenwerking met het RIVM
  • Inventarisatie van maatregelen bij LA-MRSA in de eerste en tweede lijn

De LA-MRSA werkgroep is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking die kan leiden tot uniforme werkafspraken en eenduidig beleid. Een beleid waarmee zowel patiƫnten als zorgmedewerkers gebaad zijn.

LA-MRSA werkgroep als onderdeel van het ABR-programma in zorgnetwerk Brabant