Er is een handreiking voor Infectie Preventie Commissies in de langdurige zorg ontwikkeld. De handreiking is bedoeld als een handvat voor het opzetten of versterken van de Infectie Preventie Commissie in de instelling. Deze is terug te vinden op de website en zal de komende periode in het kader van een implementatieproject getest worden bij verschillende instellingen in de regio.  Daarnaast zullen we de handreiking actief gaan aanbieden bij instellingen.

Link naar de handreiking

Handreiking Infectie Preventie Commissies is gepubliceerd