Spannend, een eerste aanmelding! Laten we daar maar meteen mee aan de slag gaan was onze enthousiaste reactie in juni 2018. Voor mij, Elke den Boogert, coördinator PPO in Noord-Brabant van maart t/m november 2018, was dit een eerste coördinerende opdracht. Wat komt er allemaal bij kijken? Wat zijn aandachtspunten en hoe kunnen we dit het beste aanpakken?

Al snel stond een eerste overleg met de locatie gepland. Samen met de beleidsmaker, specialist ouderengeneeskunde en betrokken verpleegkundige zaten we om de tafel om afspraken te maken. Voor hen was het al snel duidelijk geweest waarom ze wilden meedoen. Ze zagen zeker een maatschappelijke verantwoordelijkheid en wilden absoluut met dit onderwerp aan de slag.

De verpleegkundige is samen met een collega langsgegaan bij alle somatische cliënten om toestemming te vragen. De vertegenwoordigers van de psychogeriatrie cliënten werden per brief uitgenodigd om toestemming te geven. De afnames verliepen soepel, vier cliënten weigerden op het laatste moment maar gelukkig hadden ze ruim voldoende aanmeldingen. Nu is het wachten op de uitslag.

Helaas werden er een aantal BRMO gevonden, vrijwel allen op dezelfde afdeling. Dat betekent werk aan de winkel! Een uitbraakteam werd geformeerd. Samen met de Deskundige Infectiepreventie, de Arts infectieziektebestrijding van de GGD en de medisch microbioloog. werd een aanpak bedacht. In eerste instantie hadden ze teveel infectiepreventiemaatregelen ingezet en de communicatie verliep niet zoals zou moeten. Hierdoor ontstond zowel onder medewerkers als onder cliënten onrust.  Enkele cliënten gaven aan dat ze niet hadden meegedaan als ze wisten dat dit de gevolgen zouden zijn.

De evaluatie was erg vruchtbaar. De medewerkers geven aan dat ze nu beter voorbereid zijn op het vinden van één of meerdere BRMO bij hun cliënten. Ze weten beter wat een ESBL nu eigenlijk is en wat dit betekent voor hun cliënten. Deelname aan het PPO heeft hen concretere handvatten gegeven en het was een opstapje naar het verbeteren van de protocollen. Met name de manier van communiceren en op het juiste moment communiceren richting de cliënten was een leerpunt. Ze zijn nu beter voorbereid en weten wat er momenteel al speelt op deze locatie. In samenwerking met de GGD heeft een hygiëne audit laten zien waar nog verbeterpunten liggen en wat wel al goed gaat.

Ook voor mij zit het PPO er weer op. Het was een zeer leerzame periode en dankzij alle deelnemende organisaties hebben we in regio Noord-Brabant een beter beeld van het voorkomen van BRMO. Op naar een volgende project binnen het regionaal Zorgnetwerk ABR.

Ervaring deelname PPO in verpleeghuizen