Antibiotica hebben sinds de ontdekking ervan veel mensenlevens gered. Steeds meer bacteriën worden echter resistent. Dat maakt een effectieve behandeling van infecties moeilijker of zelfs onmogelijk. In de Europese Unie gaan jaarlijks 33.000 mensen dood door antibioticaresistentie. Nederland doet het gelukkig nog relatief goed, en dat willen we zo houden.

Een slechte hygiëne vergroot het risico op verspreiding van bacteriën en dus ook op de verspreiding van resistente bacteriën. Daarnaast werkt veel of onjuist antibioticagebruik resistentieontwikkeling bij bacteriën in de hand. Preventie is dus de sleutel om verspreiding van bacteriën, infecties en resistentieontwikkeling onder bacteriën te remmen.

Goede preventie is gebaseerd op:

 • het voorkomen van infecties door veilig en hygiënisch werken.
  Hygiënisch werken bereik je niet alleen door een goede handhygiëne. Het gaat o.a. ook over het gebruik van schone materialen, de omgang met uitscheidingsproducten. Daarmee bescherm je de cliënt en jezelf.
 • een snelle en juiste diagnose van infecties en ziekteverwekkers.
  Hierdoor wordt zo snel mogelijk een conclusie getrokken omtrent de noodzaak tot wel of niet inzet antibiotica. Zo kan zo snel mogelijk de juiste effectieve therapie worden toegepast zodat een infectie zo snel mogelijk onder controle is. Maak dus goede afspraken met het laboratorium voor diagnostiek.
 • een optimaal gebruik van antibiotica.
  Door alleen indien echt nodig en zo nodig dan direct het juiste antibioticum voor te schrijven in de juiste dosis, wordt voorkomen dat er te veel antibiotica worden gebruikt. Te veel antibioticagebruik leidt tot meer resistentie. Artsen moeten hier alert op zijn.
 • het voorkomen van transmissies.
  Dit kan worden bereikt door transmissieroutes van bacteriën te doorbreken. Denk bijvoorbeeld aan veilig voedsel, een schone omgeving, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en heldere afspraken bij isolatie patiënten en mogelijke uitbraken.  
Maak de cirkel rond: voorkom infecties, stel de juiste diagnose, gebruik antibiotica optimaal en voorkom transmissies. Bron: CDC.
Antibioticaresistentie, waarom infectiepreventie zo belangrijk is