Binnen het werkpakket ‘Publieke Gezondheid’ van i-4-1-Health is een tool ontwikkeld om snel en makkelijk te zoeken naar informatie over antibioticaresistentie. Uit de reacties op de vragenlijsten die eerder dit jaar zijn verstuurd bleek dat professionals graag een overzicht zouden willen hebben met informatie die beschikbaar is. Het blijkt dat er op het internet een hele hoop websites beschikbaar zijn die allemaal zeer bruikbare in nuttige informatie over antibioticaresistentie bevatten. Echter, doordat het er zo veel zijn, zien veel professionals door de bomen het bos niet meer.

Om die reden is de AntiBioticaResistentie (ABR) Wegwijzer ontwikkeld. Alle Nederlandstalige (en enkele Engelstalige) websites uit Nederland en België zijn verzameld en kort beschreven. Daarnaast zijn ze gecategoriseerd naar doelgroep en informatiesoort. Op deze manier moet het voor diegene die informatie over antibioticaresistentie zoekt gemakkelijker worden om de juiste informatie snel te vinden. Door middel van het zoekvenster bovenin kan ook worden gezocht met losse steekwoorden.

De ABR Wegwijzer is te vinden op de projectsite van i-4-1-Health onder het kopje ‘ABR Wegwijzer’: https://i41health.eu/abrwegwijzer

ABR Wegwijzer online