Martijn Stijntjes

Op deze plek mag ik mij aan u voorstellen als lid van het Regionaal Coördinatieteam (RCT) van het ABR zorgnetwerk Noord-Brabant. In dit RCT heb ik een bijzondere rol toebedeeld gekregen. Ik ben namelijk afgestudeerd als dierenarts en op dit moment werkzaam bij de GGD’en in Noord-Brabant op het onderwerp milieu & gezondheid en infectieziektebestrijding. Dit is het enige RCT in Nederland met een dierenarts in het team, wat uiteraard te maken heeft met de specifieke demografische eigenschappen van Noord-Brabant.

In de afgelopen jaren zijn er enorme stappen gezet in het reduceren van antibioticagebruik binnen de veehouderij. De dierenarts heeft hier, uiteraard samen met de veehouder, een enorme rol in gespeeld. Wat we nu zien is dat deze afname vervolgens ook leidt tot een afname in de gevonden resistenties in de veehouderij. De discussie die nu opspeelt in de veehouderij is hoe ver we kunnen gaan met deze reductie, zonder dat het dierwelzijn eronder zal lijden. Naast veehouderij zijn er uiteraard ook de gezelschapsdieren en paarden, waarbij ook antibiotica wordt gebruikt en waar de relatie met dieren veelal veel inniger is, en de kans op overdracht groter.

Op dit moment zijn we nog aan het inventariseren wat het netwerk voor dierenartsen in de regio kan betekenen. Zelf geloof ik dat zowel artsen als dierenartsen een hoop van elkaar kunnen leren. Preventie en bio security staat in de veehouderij hoog in het vaandel in Nederland. Niet voor niks worden varkenshouderijen wel eens vergeleken met ziekenhuizen als het op hygiëne aankomt. Op het gebied van antibioticagebruik zijn de ontwikkelingen in de zorg op het moment ook in volle gang. Het lijkt mij dat het wederzijds van elkaar leren en het vergelijken van verschillende toegepaste methodes voor beide partijen zeer waardevol kan zijn.

Even voorstellen Martijn Stijntjes