Op 13 december organiseert ABR zorgnetwerk Noord-Brabant samen met het consortiumprogramma ‘aanpak antibiotica resistentie in verpleeghuizen’ een inspiratiedag over hygiënisch werken. Voor een goede infectiepreventie in de langdurige zorg, die bijdraagt aan een veilig leefomgeving voor de cliënten, zijn alle lagen in de organisatie nodig.

De dag richt zich daarom op verbeterteams uit langdurige zorginstellingen. Zowel de collega’s die gaan over de verzorging en verpleging, de cliënten, de bestuurders en de beleidsprofessionals hebben een rol.

Tijdens deze dag doe je met je team inspiratie op voor een concreet verbeterplan. Hygiënisch werken gaat voor een groot deel over het veranderen van gedrag. En gedrag verander je niet in één dag. De dag is daarom ook een opmaat naar een inspirerend en concreet traject binnen de eigen organisatie.

Lees meer over het programma of meld je direct aan.

Inspiratiedag hygiënisch werken